ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
The spatiotemporal markers for the sense of agency in the human brain
ZHAO Ke, GU Jingjin, HUANG Guanhua, ZHENG Shuang, FU Xiaolan
Advances in Psychological Science . 2021, (11): 1901 -1910 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2021.01901