ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
The formation mechanisms of leader empowering behavior
YIN Kui, ZHAO Jing, LI Can, WANG Honglei, WANG Chongfeng
Advances in Psychological Science . 2021, (6): 1097 -1110 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2021.01097