ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
Application of the CNI model in the studies of moral decision
XU Kepeng, YANG Lingqian, WU Jiahong, XUE Hong, ZHANG Shuyue
Advances in Psychological Science . 2020, (12): 2102 -2113 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2020.02102