ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
Sound-induced flash illusion in multisensory integration
WANG Aijun, HUANG Jie, LU Feifei, HE Jiaying, TANG Xiaoyu, ZHANG Ming
Advances in Psychological Science . 2020, (10): 1662 -1677 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2020.01662