ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
Concealed emotion analysis and recognition method
WANG Su-Jing, ZOU Bochao, LIU Rui, LI Zhen, ZHAO Guozhen, LIU Ye, FU Xiaolan
Advances in Psychological Science . 2020, (9): 1426 -1436 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2020.01426