ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
Language lateralization, handedness and functional connectivity
WANG Xiao, WU Guorong, WU Xinran, QIU Jiang, CHEN Hong
Advances in Psychological Science . 2020, (5): 778 -789 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2020.00778