ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
From rational man to behavioral man: The behavioral turn of public policy
Xiaokang LÜ, Di WU, Xiaoyang SUI, Xinjian WANG, Jieting CHENG
Advances in Psychological Science . 2018, (12): 2249 -2259 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2018.02249