ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
Transcranial electrical stimulation and visual function modulation
Borong LIN, Qing HE, Jin ZHAO, YANG Jia, SHI Yingzhen, YAN Fangfang, XI Jie, HUANG Changbing
Advances in Psychological Science . 2018, (9): 1632 -1641 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2018.01632