ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
Allosatic load and its relationship with socioeconomic health disparities
YANG Yang, SUN Ling, ZHANG Hongchuan, HUANG Silin, ZHU Xiao
Advances in Psychological Science . 2018, (8): 1475 -1487 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2018.01475