ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
 Happiness-income paradox and the latest explanation
YAN Xiaohua, LIU Zhenliang, WANG Xiangkun, MU Shoukuan
Advances in Psychological Science . 2018, (1): 180 -189 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2018.00180