ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
 Sibling relationships: Forms, causes and consequences
CHEN Bin-Bin, ZHAO Yu, HAN Wen, WANG Yichen, WU Jiawen, YUE Xinyu, WU Yingting
Advances in Psychological Science . 2017, (12): 2168 -2178 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2017.02168