ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
 The effect of selective attention in contextual cueing
ZANG Xuelian, ZHANG Xiaoxiao, JIA Lina, LI Genqiang, LI Hong
Advances in Psychological Science . 2017, (9): 1503 -1511 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2017.01503