ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
 Applications of experience sampling method in organizational behavior research
ZHANG Yinpu, SHI Wei, LUO Ben Nanfeng, XING Lu, XU Yuan
Advances in Psychological Science . 2017, (6): 943 -954 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2017.00943