ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
Self-esteem and brain: A social neuroscience approach
YANG Ziyan; LUO Yu; GU Ruolei; LIU Yunzhi; CAI Huajian
Advances in Psychological Science . 2017, (5): 788 -798 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2017.00788