ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
Problematic social networks usage of adolescent
JIANG Yong-zhi; BAI Xiao-li; A Latanbagen; LIU Yong; LI Min; LIU Gui-qin
Advances in Psychological Science . 2016, (9): 1435 -1447 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2016.01435