ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
The underlying mechanism behind testing effect: Perspective from the episodic context account
LIU Yi; GAO Chuanji; LI Bingbing; GUO Chunyan
Advances in Psychological Science . 2016, (6): 892 -899 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2016.00892