ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
Empathetic Social Pain: Evidence from Neuroimaging
SHI Yanwei; XU Fuming; WANG Wei; LI Yan; LIU Chenghao
Advances in Psychological Science . 2015, (9): 1608 -1616 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2015.01608