ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
The Role of Dopamine Implicated in Impulsivity
QIN Xingna; LI Xinwang; TIAN Lin; SUN Jingling
Advances in Psychological Science . 2015, (2): 241 -251 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2015.00241