ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
The Framing Effect in the Public Decision-making : Theoretical Explanation and Influential Factors
SHI Yanwei;XU Fuming;LI Yan;LIU Chenghao;LI Bin
Advances in Psychological Science . 2014, (8): 1303 -1311 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2014.01303