ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
The Development of Orthographic Awareness in Chinese Preschool Children
QIAN Yi;ZHAO Jing;BI Hongyan
Acta Psychologica Sinica . 2013, (1): 60 -69 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2013.00060