ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Immediate effect of language switch on non-proficient bilinguals’ cognitive control components
LIU Cong, JIAO Lu, SUN Xun, WANG Ruiming
Acta Psychologica Sinica . 2016, (5): 472 -481 .  DOI: 10.3724/SP.J.1041.2016.00472