ISSN 1671-3710
CN 11-4766/R
主办:中国科学院心理研究所
出版:科学出版社
何不宽以待己?自悯的作用机制及干预
金国敏, 刘啸莳, 李丹
Self-compassion: Its mechanisms and related interventions
JIN Guomin, LIU Xiaoshi, LI Dan
心理科学进展 . 2020, (5): 824 -832 .  DOI: 10.3724/SP.J.1042.2020.00824