ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Attentional Modulation of Time Perception: An ERP Study
Chen Youguo,Zhang Zhijie,Guang Xiting,Guo Xiuyan,Yuan Hong,Zhang Tian
Acta Psychologica Sinica . 2007, (06): 1002 -1011 .