ISSN 0439-755X
CN 11-1911/B
Property Centrality Effect in Inductive Reasoning
Zhang Tingting,Li Hong,Long Changquan,Feng Tingyong,Chen Antao,Li Fuhong,Wang Xiufang
Acta Psychologica Sinica . 2007, (05): 826 -836 .